Texas Hold’em är den överlägset mest populära varianten av poker och det har skrivits massvis med böcker om just poker. Den mest kända och heltäckande boken i dagsläget är Super System av en av pokerns strösta namn, Doyle Brunson. Om man känner till hur olika pokerhänder rankas och hur den grundläggande principen i spelet ser ut så tar det inte många minuter att lära sig hur Texas hold’em spelas. Skönheten med Texas hold’em är just dess enkelhet kombinerat med det otroliga djup och komplexitet som också kommer med spelet. I Texas Hold’em har alla spelare två egna kort som bara de själva kan använda. Utöver dessa två kort läggs även 5 allmänna kort ut på bordet som alla spelare kan använda sig av. Med hjälp av de två kort man har på handen och de fem som ligger på bordet så ska man skapa sig den bästa möjliga femkorts pokerhanden.

Texas Hold’em är enormt spännande på det sättet att det finns fyra olika bettingrundor i varje spelomgång. Första bettingrundan sätts igång direkt efter att alla spelare fått sina två första kort. Man tittar på sina två kort och ska därefter försöka bestämma styrkan av dessa. Eftersom informationen man har hittills bara är två av dina slutgiltiga sju kort, och de resterande fem korten behöver inte passa dina två första kort alls då det är därför viktigt att man noga överväger hur bra korten man har på handen kan tänkas passa med många möjliga slumpmässiga kort som slutligen kommer hamna på bordet. Efter att den första bettingrundan är klar så lägger man ut de tre första korten på bordet. Dessa tre kallas för floppen och floppen efterföljs av ytterligare en bettingrunda. Här är det många spelare som försvinner från handen. Även om man hade två helt okej kort på handen från början så kan floppen totalt ändra dynamiken av spelet och spelare som var säkra på sina kort innan floppen kan helt plötsligt bli tvingade att slänga sina kort medan spelare som var osäkra på sin hand helt plötsligt kan komma i en fenomenal position.

Efter att bettingrundan efter floppen är klar så kommer ett kort till, det fjärde kortet. Det kallas för turn card och efterföljs även det av en bettingrunda. Slutligen lägger man ut det femte och sista kortet som kallas river och efter det en avslutande bettingrunda. Efter den sista bettingrundan avgör man vem som har bäst hand och vinnaren får potten.